Premio Autó Patkó e.v. Pál András

Üdvözöljük!

Online adatvédelmi szabályzat
Online adatvédelmi szabályzat
25.05.2018
Ez az online adatvédelmi szabályzat (a „Szabályzat”) a http://www.premio.hu weboldalon (a „Weboldal”) található Premio weboldal oldalra vonatkozik.
Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o.,
A Goodyear Tire & Rubber Company és leányvállalatai tiszteletben tartják a magánéletet, és értékelik a weboldalaink látogatói, ügyfeleink, szállítóink és egyéb üzleti partnereink által tanúsított bizalmat. Arra törekszünk, hogy a személyes adatokat (amelyek az alábbiakban meghatározásra kerülnek) oly módon kezeljük, amely megfelel azon országok törvényeinek, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk. Az Európai Unióban 2018. május 25-től ebbe az általános adatvédelmi rendeletet („GDPR”) is beletartozik[1].
Amikor meglátogatja honlapunkat, a/az Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, Polska (a továbbiakban „Goodyear” vagy „mi”) Önnel kapcsolatos személyes adatokat kezelünk (az alábbiakban részletesen meghatározott módon). Ebben az összefüggésben a Goodyear adatkezelőként, azaz az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős személyként jár el, mivel ő dönti el, hogy miért és hogyan kezeli az Ön személyes adatait.
A jelen szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, és teljesen átlátható módon elmagyarázza a következőket:
 • Milyen célból és hogyan gyűjti össze, kezeli és tárolja a Goodyear az Ön személyes adatait;
 • Mire terjed ki a szerepe az Ön személyes adatai „adatkezelőjeként”; és
 • Melyek az Ön jogai és a mi kötelezettségeink ehhez az adatkezeléshez kapcsolódóan.
Definíciók
A jelen Szabályzat vonatkozásában a következő fogalom-meghatározások érvényesek:
személyes adat” minden olyan információ, amely egy azonosított vagy beazonosítható magánszemélyre vonatkozik[2];
adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás útján, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, valamint a „adatkezelés” ige ennek megfelelően értelmezendő; és
adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, amely személyes adatokat kezel  az adatkezelő nevében. A Goodyear adatfeldolgozói lehetnek leányvállalatok, kapcsolt vállalatok vagy harmadik fél beszállítók és szolgáltatók. A Goodyear minden esetben adatfeldolgozási megállapodást köt az adatfeldolgozójával annak érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása a GDPR szerint történjen.

Adatgyűjtés
Az összegyűjtés módja
A Weboldal böngészése során bizonyos személyes adatok egyszerűen a böngészése eredményeként kerülnek összegyűjtésre.  A Weboldalunk néhány funkciója azonban kérheti öntől, hogy Ön további személyes adatokat adjon meg önként a Goodyearnek.

Az összegyűjtött személyes adatok kategóriái
Az alábbi információkat gyűjtjük össze a webhely látogatóitól:
 • az Ön IP-címe;
 • az Ön internetszolgáltatójának domainje;
 • a böngészőjének, az operációs rendszerének és a platformjának típusa és verziója;
 • a meglátogatott oldalakra vonatkozó információk, a keresett információk, a weboldalon eltöltött idő és egyéb statisztikák;
 • a szokásaival és preferenciáival kapcsolatos információk;
Ha szeretne hozzáférni a weboldalunk egyes funkcióihoz vagy részesülni azok előnyeiből, kérhetjük Öntől a következő kiegészítő információkat is:
 • alapvető azonosítási információk (például az Ön neve, postai/e-mail címe és telefonszáma);
 • a Weboldalon kitöltött kapcsolatfelvételi űrlapok tartalma;
 • bejelentkezési adatok; és
 • egyéb információk, amelyek relevánsak bármely felméréshez, amelyet a Weboldal használatával összefüggésben folytatunk.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országokban a gépjármű azonosító adatai olyan nyilvánosan hozzáférhető forrásokból is beszerezhetők, amelyek a rendszámtábla és a gépjármű azonosító adatainak összekapcsolása érdekében elérhetők számunkra.
A fizetések feldolgozását, a bankkártyás és hitelkártyás fizetések feldolgozását is beleértve, harmadik fél szolgáltatók végzik, és a Goodyear nem kezeli vagy tárolja az Ön hitelkártyájának vagy bankkártyájának adatait a Weboldalon keresztül megvalósuló tranzakciók kapcsán.  

A személyes adatok megadásának elutasításával járó következmények
Önnek nincs semmilyen jogi kötelezettsége a személyes adatainak Goodyear részére történő megadására. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy bizonyos körülmények között a személyes adatok megadásának, illetve a sütik vagy a böngésző beállítások elfogadásának elutasítása befolyásolhatja a böngészési élményt, és megakadályozhatja bizonyos funkciók használatát Weboldalunkon.
Ezért ha személyes adatokat gyűjtünk (például űrlapokon), jelezni fogjuk, hogy kötelező-e ilyen adatok rendelkezésre bocsátása (például csillaggal), és hogy a kért adatok megadásának elutasítása milyen következményekkel jár.

Sütik és más hasonló technológiák
Bizonyos Goodyear oldalak „sütiket” vagy „webes irányjelzőket” használhatnak. A „süti” egy szöveges fájl, amelyet elhelyezhetünk a számítógépén, eszközén vagy rendszerén a weboldalunk meglátogatása során. A sütik révén a Goodyear célzott információk megjelenítésével jobban kiszolgálhatja a Webhely látogatóit. Olyan információkat tartalmaz, amelyek az Ön eszközén kerültek összegyűjtésre, és azután minden későbbi látogatáskor visszaküldésre kerülnek a weboldalra az Ön műveleteinek és preferenciáinak megjegyzése érdekében. Az összegyűjtött adatok nem tartalmazzák az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét.
Kérjük, olvassa el Süti szabályzatunkat a sütik használatával kapcsolatos további információkért.

Biztonság
Figyelembe véve a technika jelenlegi állását, a végrehajtás költségeit, az adatkezelés természetét, terjedelmét, kontextusát és céljait, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait eltérő valószínűséggel és súlyossággal érintő kockázatot, a Goodyear megfelelő óvintézkedéseket tesz, hogy megvédje a birtokában lévő személyes adatokat az elvesztéstől, az adatokkal valóvisszaéléstől, a jogosulatlan hozzáféréstől, a nyilvánosságra hozataltól, a megváltoztatástól és a megsemmisítéstől, és hogy intézkedjen az ilyen személyes adatokkal történő visszaéléssel, elvesztéssel vagy jogosulatlan használattal kapcsolatban..
Előfordulhat, hogy a Goodyear által összegyűjtött információk harmadik fél adattároló rendszereiben vannak tárolva (lásd az alábbi „Harmadik fogadó fél” című részt). Ezekben az esetekben a Goodyear biztonsági gyakorlatok és rendszerek alkalmazására is kötelezi ezen harmadik feleket, az információ biztonságának garantálása érdekében.

Az adatkezelés céljai és jogalapja
Az adatkezelés céljai
A Goodyear és a Goodyear nevében eljáró adatfeldolgozók a Goodyear számára megadott személyes adatokat a következő célokra használják:  
 • A felhasználók regisztrációja és kezelése (például fiókkezelés és kérdések megválaszolása)
 • Honlapunk használatának mérése (beleértve a használati statisztikák készítését)
 • Rendszeres időközönként promóciós e-mailek küldése a termékeinkről, különleges ajánlatainkról és információkról, amelyeket Ön vagy a vállalat, amelynek dolgozik, érdekesnek találhat, az Ön által megadott e-mail cím használatával (ha van ilyen)
 • Meghívás online felmérésekben való részvételre
 • Visszajelzés kérése a termékekről és a szolgáltatásokról
 • Weboldalunk fejlesztése
 • Kommunikáció Önnel az Öntől kapott kérelemre válaszolva
Az online gumiabroncs-garancia regisztráció Ön által megadott adatait nem használjuk fel marketingcélokra. 

Az adatkezelés jogalapja
Személyes adatok kezelése nem engedélyezett, ha nincs érvényes jogalapunk. Ennek megfelelően csak akkor kezelünk személyes adatokat, ha:
 • megkaptuk az előzetes beleegyezését;
 • az adatkezelésre szükség van az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, az Ön kérésére;
 • az adatkezelés szükséges a jogi vagy szabályozási kötelezettségeink (például adózási vagy számviteli követelmények) teljesítéséhez; vagy
 • az adatkezelést a Goodyear jogos érdekei szükségessé teszik, és ez nem sérti indokolatlanul az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatainak ezen az alapon történő feldolgozása során mindig arra törekszünk, hogy fenntartsuk az egyensúlyt a jogos érdekünk és az Ön magánéletének védelme között.
Ilyen „jogos érdekek” például:
 • költséghatékony szolgáltatások igénybevétele (például dönthetünk úgy, hogy bizonyos külső szolgáltatók által kínált platformokat használunk az adatok kezeléséhez);
 • termékeink és szolgáltatásaink ajánlása ügyfeleink vagy leendő ügyfeleink részére
 • az ügyfeleinkkel fennálló kapcsolatok és az adataik jobb kezelése és adminisztrációja;
 • a vásárlóink számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, figyelembe véve a kommunikációs eszközökkel (telefon, e-mail stb.) és a gyakorisággal kapcsolatos preferenciáikat;
 • ügyfeleink Goodyear termékek iránt tanúsított érdeklődésének mérése és az ügyfelek marketing e-mailekkel kapcsolatos interakciójának jobb megértése, többek között az adatok statisztikai és egyéb kutatásának,elemzésének végrehajtásával, figyelembe véve az e-mailek állapotát (nem kézbesítve, kézbesítve, megnyitva);
 • lehetővé tenni a Goodyear számára, hogy az ügyfeleire szabott reklámokat és ajánlatokat kínáljon, hogy jobban tudja forgalmazni termékeit;
 • üzletünk vagy az eszközeink bármely részének eladása, vagy ha lényegében minden eszközünket egy harmadik fél szerzi meg, amely esetben a személyes adatok az értékesített eszközök egyikének részét képezhetik;
 • csalás vagy bűncselekmény, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal való visszaélések, megelőzése, valamint az informatikai rendszerek, az architektúra és a hálózatok biztonságának fenntartása; és
 • vállalati és társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseink teljesítése;
Harmadik fogadó fél
Személyes adatokat továbbíthatunk a személyzetünk tagjainak (amennyiben az a feladataik ellátásához szükséges) és a Goodyear csoport többi vállalatának. Az ilyen egyéb vállalatcsoportok vagy másik adatkezelőként fognak tevékenykedni (ebben az esetben Ön külön tájékoztatást kap erről az adatkezelésről), vagy csak az adatkezelő nevében és kérésére végzik a személyes adatok kezelését (ezáltal adatfeldolgozóként tevékenykednek).
Ezenkívül a Goodyear csoporton kívüli harmadik fél adatfeldolgozóknak is továbbíthatjuk az Ön személyes adatait a fent felsorolt célok elérése érdekében, olyan mértékben amennyire számukra az általunk megadott utasítások végrehajtásához szükséges.
Ilyen harmadik fél adatfeldolgozók a következők:
 • (IT) szolgáltatóink, felhőszolgáltatóink és adatbázis-szolgáltatóink;
 • tanácsadóink, beszállítóink és szolgáltatóink, akik segítik a Goodyeart termékeinek és szolgáltatásainak reklámozásában és forgalmazásában; a személyes adatok tárolásában és elemzésében; a felhasználói és fogyasztói értékelésekben, a felülvizsgálatokban és felmérésekben; kommunikálnak Önnel a Goodyear nevében; feldolgozzák és teljesítik az ügyleteket, beleértve a gumiabroncsok vásárlását és felszerelését és/vagy egyéb jármű-szolgáltatásokat; és egyéb módon szükségesek a promóciós kommunikáció vagy szolgáltatások nyújtása érdekében a weboldal felhasználói és az ügyfelek számára.
Az Ön személyes adatait szintén átadhatjuk a következőknek:
 • bármely harmadik fél, akire a vonatkozó megállapodás értelmében valamely jogunkat vagy kötelezettségünket átruházzuk;
 • minden olyan nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozó, végrehajtó vagy adatcserére jogosult szerv vagy bíróság, amennyiben ezt az alkalmazandó jog vagy előírás értelmében vagy az adott szerv kérésére kötelesek vagyunk megtenni; és
 • bármely központi vagy helyi kormányzati szervezet és egyéb törvényes vagy állami szervek.
A Weboldalon elérhető online gumiabroncs-garancia regisztrációs űrlapon keresztül a felhasználók által megadott információk kizárólag a törvény által előírt módon kerülnek megosztásra harmadik felekkel.

Határokon átnyúló adatátvitel
A Goodyearen belül vagy azon kívül továbbított személyes adatok kezelhetők olyan országokban is, amelyek kívül esnek az EU-tagállamokat, Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát magában foglaló Európai Gazdasági Térségen („EGT”).
Ha az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, az ilyen továbbítás előtt alkalmazzuk az Európai Bizottság által jóváhagyott standard EU-s szerződéses záradékokat, az átadott személyes adatok szükséges szintű védelmének biztosítása érdekében. E tekintetben további információkat kérhet, és megkaphatja az alkalmazott biztosíték egy példányát az alábbiakban felsorolt jogait gyakorolva (lásd az „Jogosultságok” című részt).

Adatmegőrzés
A Goodyear az Ön személyes adatait csak a weboldalunkon tett utolsó látogatását követő 2 évig terjedő időszakban őrzi meg.
Azonban ha a magánszemélyek ezen időpont előtt szeretnék személyes adataikat törölni az adatbázisainkból, erre vonatkozóan az alábbiak szerint kérelmet nyújthatnak be.

Az Ön jogai
Önnek jogában áll hozzáférni a személyes adataihoz, ahogy azt a Goodyear a jelen Szabályzat alapján kezeli. Ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozóan általunk tárolt információk helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok javítását is. A Goodyear azonnal korrigál minden ilyen információt.
Önnek jogában áll:
 • kérni a személyes adatai törlését;
 • kérni a személyes adatai kezelésénekkorlátozását;
 • visszavonni a beleegyezését, ha a Goodyear megkapta a beleegyezését a személyes adatok kezeléséhez(anélkül, hogy a visszavonás befolyásolná a visszavonás előtti kezelés jogszerűségét);
 • ellenvetést tenni a személyes adatok közvetlen marketing célokra történő kezelése ellen; vagy
 • ellenvetést tenni a személyes adatainak egyéb célokra való kezelése ellen, bizonyos esetekben, amikor a Goodyear a személyes adatainak kezelését a beleegyezésétől eltérő más jogalapon végzi,
és a Goodyear tiszteletben tartja az adatvédelmi szabályoknak megfelelő ilyen kéréseket, visszavonást vagy kifogást.
Ezenkívül Önnek joga van az adatok hordozhatóságához. Ez a jog lehetővé teszi, hogy elérje a Goodyear részére megadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában, hogy kérje az ilyen személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítását, a Goodyear akadályozása nélkül és a saját titoktartási kötelezettségeinek betartásával.
A fent említett jogok gyakorlása érdekében kérjük, küldjön e-mailt a következő címre inspektor_ochrony_danych@goodyear.com.
Ha nem szeretne e-mailt kapni vagy egyéb kommunikációt folytatni a Goodyearrel, kérjük, módosítsa a kommunikációs preferenciáit, e-mailt küldve a következő címre marketing@premio.pl . A Goodyear a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően eleget tesz minden postai vagy e-mail listáról történő néveltávolítási kérelemnek.
Ha bármilyen kérdése van, vagy nem elégedett azzal, ahogyan a Goodyear feldolgozza a személyes adatait, kérjük, tudassa velünk levélben a következő címen: ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, Polska vagy e-mailben a következő címen: marketing@premio.pl. Megvizsgáljuk a panaszát, és a lehető legrövidebb időn belül választ adunk Önnek.
Önnek minden esetben jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz is.

Más webhelyek
A Webhely tartalmazhat hivatkozásokat más nem Goodyear webhelyekre, és mindent megteszünk azért, hogy csak olyan weboldalakhoz adjunk hivatkozásokat, amelyek hozzánk hasonlóan betartják az adatvédelmi előírásokat. A Goodyear azonban nem vállal felelősséget a nem Goodyear webhelyek tartalmáért vagy adatvédelmi gyakorlatáért.

Gyerekek
A Goodyear nem gyűjt szándékosan semmilyen személyes adatot (például név, cím és telefonszám) a 16 évesnél fiatalabb gyermekektől egy Weboldalon keresztül sem, a szülő vagy a törvényes gondviselő előzetes beleegyezése nélkül. A Goodyear nem engedélyezi 16 év alatti gyerekek regisztrációját vagy részvételét versenyekben vagy promóciókban ezen a webhelyen. Mindazonáltal, amennyiben egy 16 év alatti gyerek szülője vagy gondviselője úgy gondolja, hogy a gyermeke személyes adatokat adott meg a Goodyearnek, a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének kapcsolatba kell lépnie a Goodyearrel, ha töröltetni szeretné ezeket az adatokat a Goodyear rendszereiből. Amennyiben a Goodyear tudomást szerez arról, hogy 16 év alatti gyermekről jutott személyes adatokhoz, és azok visszanyerhetők a fájlokból, úgy azokat késlekedés nélkül törli a meglevő fájlokból.
Ezenfelül minden 16 év alatti személynek engedélyt kell kérnie szülőjétől vagy gondviselőjétől még azelőtt, hogy bármilyen személyes adatot adna meg vagy használna ezen a Weboldalon.

A Szabályzat frissítései
A személyes adatai jelen Szabályzatban leírtak szerinti feldolgozásának bármely jövőbeli frissítése esetén arról előzetes értesítést fog kapni a honlapunkon keresztül (felugró ablak segítségével vagy más módon), valamint egyéb szokásos kommunikációs csatornáinkon keresztül (pl. e-mailben, ha rendelkezésre áll).

[1]              Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 számú rendelete a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
[2]              Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, online azonosítóra vagy egy vagy több, a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó tényezőre történő utalás révén.